#ریزش_موی_زنان (طول درمان ۱۲۰ روز)🔰

 🈴⇦روغن مالی ملاج سر با روغن سیاه دانه یا روغن بادام تلخ

 🈴⇦استشمام عطر شبانگاه

 🈴⇦شانه کشیدن روزانه با برس چوبی روزی یک مرتبه , در حمام ممنوع

 🈴⇦پیاده روی روی سنگلاخ روزی نیم ساعت

 🈴⇦ترک یا کاهش جدی سردیها مخصوصا شبها

 🈴⇦بادام درختی روزی ۱۴ عدد (فسنجان بادام هفته ای ۲ الی ۳ بار

 https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog