#افسردگی

 🌹1قاشق چ،عسل آفتابگردان در 1لیوان آبجوش ولرم شده، بزنید، صبح زود بخورید، 

 🌹1قاشق چ، عسل سیاهدانه در آب ولرم، شبها، بخورید، 

 🌹عرق مخلصه خونساز، 1استکان کوچک بعد از هر وعده غذایی، بخورید، 

 🌹عرق شاداب، 1/2استکان، با 1/2استکان آب ولرم، مخلوط کنید، بخورید، 

 🌹مخلوط اعصاب، 1قاشق غ، با 3لیوان آبجوش دم کنید، کم کم بخورید، 

 🌹2قاشق غ، شیره انگور و 1قاشق م، سرکه انگور خانگی، با آب شربت کنید، بخورید،  🌹پودر صحت(ضد ضعف، ضد رطوبت=سولنجان، قولنجان،.... )،

 1/3قاشق چ، با 2لیوان آبجوش دم کنید، کم کم بخورید،

 https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog