🇮🇷ادویه جات ( فلفل + دارچین + پودر سیر+ خردل ها+ نمک +جوهر زعفران + و... ) مصارف آنها برای هر فرد بایستی متناسب با مزاج + میزان دوز مصرف براساس حرارت گیاه + معایب و محاسن آن در بعضی افراد بیمار+ میزان زمان مصرف بوده باشد 

مثلا فردیکه کبد چرب و غلظت خون و گرمی مزاج دارد مجاز به مصرف ادویه نبوده ٬ مگر یک الی دو گرم در روز است و الا مصرفش ناراحتی ها را تشدید میکند