🇮🇷سیاهدانه مزاجش خیلی گرم است و برای کسانیکه غلظت خون و پوست گندمی دارند بسیار ناسازگاراست 

الان نصف قاشق چایخوری پودر لیموعمانی را در یک لیوان ابجوش ریخته و نعلبکی به درش زده و ده دقیقه بماند و سپس فقط یک نخود عسل زده شودو آبش را میل کنید و دوباره برای نیم ساعت دیگر تکرار کند 

راهکار دوم 

عرق کاسنی یک لیوان با نصف قاشق چایخوری عسل میل کند

سیاهدانه و اسفند را فقط براساس تشخیص یک حکیم بخورید چون برای بعضی سم است

[ضمنا سیاهدانه با عسل فشار را بالا میبرد و در بعضی جوش و گرگرفتگی و خفقان و کهیر ایجاد میکتد 

ولیکن داروی کیست نرم رحم و سینه و کلیه برای بلغمی ها است