💉مسکن های درد را بشناسید:

 مسکن 

 💠مسکن های گرم (برای تسکین دردهای سرد):

 🔸اسانس نعنا

🔸روغن زنجبیل

🔸دارچین خیس کرده در موضع درد بگذاریم

🔸روغن حنظل

🔸قهره محک (عصاره شیرین بیان)

🔸بادکش (جهت تسکین درد و سوزش)

🔸میخک

🔸دنتول (عصاره میخک)

🔸نمک

🔸خوردن کتیرا

 💠مسکن های سرد (برای دردهای گرم):

 🔸روغن بنفشه

🔸یخ

🔸سرکه خانگی

🔸دمکرده ۱ قاشق چایخوری چای + ۱ قاشق چایخوری زردچوبه