«نشانه های چشم خشک »🔽

👈کوچکی چشم 

👈خشکی چشم و نبودن اشک و ترشحات 

👈کمتر بودن دردچشم

👈نازکی رگ های چشم 

 «نشانه های چشم تر »🔽

 👈بزرگی چشم 

👈ترشحات زیاد

👈اشک معتدل 

 «نشانه های چشم گرم»🔽

 👈حرکت سریع چشم

👈مشخص بودن رگ های چشم

👈سرخی چشم

♦️♦️چشم سرد عکس این علائم رادارد 

  حفظ سلامت چشم ⬅️ حفظ تعادل مزاج چشم 

 روش های تقویت چشم🔽🔽🔽🔽

💢پرهیز از مطالعه در هنگام غروب آفتاب

 💢پرهیز از پوشیدن کفش سیاه، تنگ یا پاشنه دار 

 💢پرهیز از پوشیدن مداوم کفش و جوراب 

 💢پرهیز زیاد خوردن نمک 

 💢سرخ کردنی ها و نوشابه های گازدار هم از موارد آسیب رسان هستند

 ✳️استفاده از سرمه، (سرمه اثمدیا سرمه چهار مغز بادام،فندق، پسته و قلم گاو ...)

 ✳️اگر چشم خشک است [روغن بادام یا بنفشه در بینی بچکانیدبه همراه استفاده از سرمه مناسب 

 ✳️اگرچشم گرم است [شستشوی چشم با گلاب یا آمله و استفاده از سرمه مناسب]

 ✳️بررسی و معاینه مرتب چشم ها از حدود ۴۰سالگی به بعد، برای جلوگیری از بیماریهایی چون آب مروارید و آب سیاه