برای اینکه نفخ نکنید بعد از خوردن هندوانه چند دانه از تخم‌های آن را بجوید؛ مغز تخم هندوانه ضد نفخ است و کرم را می کشد و به هضم غذا کمک می‌کند.

 ➕ telegram.me/joinchat/AsBo_zwErgsE9vGXfddIvA