گرفتگی صداها در تابستان امسال

نتیجه : غلبه صفرا یعنی گرمی زیاد خوردن + شهوت و مجامعت طولانی + در کودکان فعال شدن زردی + غلظت خون توام با چربی + گوشت بیش ازحد خوردن در مسافرتها بدون پودرسماق + بالارفتن نزله گرم + یبوست + غمبادها+ خربزه دروسط غذاخوردن + بالارفتن سودا یعنی غلبه خشکی که حرارت تابستان امسال ٬٬ پاییزسختی را غلبه سوداها ازهم اکنون ببینید

2- برای دفع غلبه سودا و همچنین مصون ماندن از غلبه سودا ( سردی و خشکی) در پاییز از ترشی شپله(کبر) و دمنوش گیاه کیالک استفاده کنید