✅لواشک های طبیعی چون ازمیوه تهیه می شوند واسید طبیعی دارند به سلامت گوارش وپوست کمک می کنند.

اما لواشک های صنعتی به دندان،کبد و قلب آسیب می رساند❤️

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ