درمان #زخمها

🍀درمان زخمی که تازه ایجاد شده است :

 مالیدن عسل روی موضع و یا پرکردن محل زخم با ژل #آلوئه_ورا.

وقتی از آلوئه ورا استفاده کردید نباید روی زخم را ببندید.

🍀 درمان #زخمهای_عفونی 

 مالیدن ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد نمک ( تا مادامیکه سوزش وجود دارد یعنی عفونت وجود دارد. بعد از کاهش سوزش می توان از عسل به تنهایی استفاده کرد).

 🍀#زخمهای_دیابتی :  

 مالیدن ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد روغن زیتون

🍀درمان #زخم_بستر : 

مالیدن ترکیبی از ۲ واحد عسل + ۵ واحد روغن زیتون

 برگرفته ازنسخه های استادخیراندیش📚📚📚

@tebesonatijorjaani