درمانهای اورژانسی تبخال

🔸🔹علت تبخال از نگاه طب سنتی یا از سردی (استرس) است و یا از اختلال در سیستم ایمنی بدن است .

 🔸🔹عامل بازدارنده و درمان کننده آن #حجامت سالانه است.

 🔹1- خوردن سیب (خصوصا سیب قرمز) دردوره بیماری بسیارمفید می باشد,

 🔸2- دم کرده ی گیاه زوفا وهمچنین له شده ی گیاه وضماد برمحل تب خال درمان کننده است,

 🔹3- دم کرده ی چوبک بعنوان محلول شستشوی تب خال ازاهمیت ویژه ایی برخوردار است, زیرا با سرعت محل را خشک می کند,

 🔸4_آب انگور یا غوره انگور برمحل تب خال مالیده شود, 

 🔹5- اگر شخصی مبتلا شد روی محل را ترکیبی از سرکه و عسل بمالد.(روزی ۳ مرتبه)

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4VIgYv8LI9eGA