پرسش و پاسخ 

سلام برای کوچک شدن شکم بعد زایمانم چیکار کنم و آیا طب سنتی دراین زمینه میتواند کمکی بکند

🌷پاسخ

خوردن هشت سیب درختی ناشتا دودانه بعد از هر وعده غذایی دودانه

۲- خوردن روغن شحم( روغن اطراف کلیه های گاو) درتغذیه و کاهش شدید تغذیه بلغمی یعنی سرد و تر و سوداوی ممنوع مگر آنکه با مصلحاتش مصرف شود