💥تلخی دهان

 استادتبریزیان

 برخی در دهان خود احساس تلخی می‌کنند، مخصوصاً صبح‌ها. 

**علت آن باید سودا و صفرا باشد. 

 درمان اول 

 سعد کوفی است، امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند:

  «اتخذوا فی أشنانکم السعد، فانه یطیب الفم ویزید فی الجماع» [1] یعنی 

 «در اشنان (شوینده‌های) خود سعد قرار دهید، زیرا دهان را خوش‌طعم می‌کند و عمل همبستری را زیاد می‌کند.» 

 و در نقل دیگری از این روایت آمده:

  «اتخذوا فی أسنانکم السعد فإنه یطیب الفم ویزید فی الجماع» [2]یعنی

  «در دندان‌های خود سعد قرار دهید، زیرا دهان را خوش‌طعم می‌کند و عمل همبستری را زیاد می‌کند.»

  @hovash

به نظر می‌آید نقل دوم صحیح‌تر باشد. 

 و مراد این است که سعد را روی دندان قرار دهند و با آن مسواک بزنند و بشویند. 

 درمان دوم 

 پیاز است، 

 امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «البصل یطیب الفم» [3]یعنی 

 «پیاز دهان را خوش‌طعم می‌کند.» 

[1] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۴۲۶. 

[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج۶، ص۳۷۹. 

[3] المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۲۲.

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4VIgYv8LI9eGA