❤️غذاهای خون ساز❤️

 ✅ انار خون ساز است. آب انار و ربع انار را در انواع کوکو استفاده کنید

 ✅ رب انار را در پخت غذا استفاده کنید

 ✅ یک لیوان آب انار بسته بندی را در یکی دو لیوان آب قاطعی نمایید مصرف شود

 ✅ ترکیب برنج و حبوبات ( عدس ، لوبیا ، نخود ) یا سیب زمینی خون ساز است مثل برنج عدس

 ✅ بعد از دم کشیدن برنج ، سیب زمینی پخته را در برنج له و خمیر نموده و کبابی نمایید

 ✅ گوشت چرخ شده ماهی خون ساز است کبابی تهیه شود یا پخته آن با برنج دم کشیده برنج خمیر نموده کباب نمایید.

 ✅ جگر و قلوه خون ساز است چرخ شده آن کبابی شود روی پخته آن دو سه قطره آب لیمو ریخته شود

 ✅ خرما بشدت خون ساز است بصورت شربت و رنگینک زیاد مصرف شود. پوست خرما جدا شود 

 ✅ خرما با شیر یا ماست کم چرب آسیاب شود بصورت شربت مصرف شود. خرما خام و خالی کم مصرف شود

 ✅ عسل بشدت خون ساز است بصورت شربت مصرف شود

 ✅ یک قاشق مربا خوری عسل را در ربع کیلو شیر پخته هم زده مصرف شود.

@bohgy