ازنظر طب اسلامی و سنتی خواب بایستی سرشب از ساعت ۲۱۰۰ الی ۵۰۰ بامداد باشد تا کبد در دفع فضولات خون ماموریت مزاجی خودرابخوبی انجام بدهد 

بالعکس اگر کسی خواب را به تاخیر بیندازد باعث اختلال در سیستم مغز + کبد چرب + کابوس دیدن + دهان تلخ با بوی بد+ غلظت خون + افزایش صفرا و سوزش فم معده میشود + یبوست و کلکسیون بیماری مجاری میشود