عطش و انواع عطش برمبنای مزاجها و غلبه خلط و نزله حاکم بر بدن از منظر جناب علوی در طب سنتی 

🌷🌷

 عطش به دو نوع تقسیم می‌شود.

عطش نوع اول

عطش واقعی و ناشی از کم شدن آب بدن است. اخلاط که ناشی از شیرابه غذا در بدن است، در آب محلول است و برای حمل در بدن به آب نیاز دارد. علامت این نوع عطش, فعالیت و تعریق قبلی شدید, خشکی دهان, پوست و غلیظ شدن ادرار است که راه درمان این نوع عطش, نوشیدن آب و مایعات است اما در حال روزه داری درازکشیدن در وان آب نیز می‌تواند آن را تسکین دهد.

۲- عطش نوع دوم

 عطش کاذب است که علل مختلفی دارد و به چهاردسته تقسیم می‌شود.

 ۲/۱- برخی از عطش های کاذب به دلیل مشکلات معده است, معمولاً ناشی از چسبیدن خلط لزج و شور است. این عطش با آب گرم صبح گاهی و یا درروز بهتر تسکین می‌یابد. درمان آن رعایت آداب غذا، مصرف مواد تمیز کننده معده به صورت ناشتا مثل عسل ودمنوش آویشن نیم کوب است.

۲/۲- عطش ناشی از مشکلات کبدی که علت آن معمولاً خلط صفرا است. علائم آن پرخاشگری، حرارت بدن، زردی رنگ رو و سفیده چشم و تلخی دهان است. فصل تابستان، روزه داری و مصرف غذاهای تند و سرخ کردنی است که صفرا را زیاد می‌کند. علاج آن مصرف ترشیجات طبیعی با غذا به خصوص سبزی خرفه است.

۲/۳- عطش ناشی از مشکلات قلبی نیز که این نوع عطش ناشی از حرارت قلب و ریه است و با هوای سرد آرام می‌شود. علاج آن پرهیز از هوای گرم و خنک کردن محیط است، حتی پوشیدن لباس گرم نیز اذیت می‌کند که مصرف شربت بیدمشک به صورت آرام نیم ساعت قبل از وعده غذایی نیز بسیار مؤثر است.

۲/۴- عطش ناشی از غلبه خشکی در مغز است که علامت آن تشدید عدش هنگام غذا خوردن و ترشح بزاق است. زبان این افراد معمولا دارای ترک است. علاج آن روغن مالی ملاج سر با روغن بادام شیرین و چکاندن دو قطره از آن روغن در بینی در هنگام خواب است. پاشیدن اسپری آب بر سر هم در تسکین آن نیز موثر است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/599517/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C