💋 شناسایی خصوصیات مزاجی لب 💋

 🔵✍چاق بودن لب نشانه گرمی کبد و کثرت باد است.

🔵✍اگر بر لب ها لکه سرخ مایل به سیاه باشد بر گرمی مغز دلالت میکند .

سرخی عمیق لب ها نشانه سل و سفیدی آن نشانه کم خونی است .

زردی لب بر کثرت صفرا و بر استفراغ دلالت دارد .

خشک بودن لب ها نشانه سوزش معده است.

 🔵✍در تب های طولانی ، لب خشک میشود و در سرسام و ورم شش ها بر لب ها پوسته خشک ظاهر میشود .

بسته نشدن کامل لب ها نشانه لقوه است .

🔵✍شل شدن لب ها نشانه ضعف اعصاب و فلجی است .

 💋لب انسان سالم😇💋

 🔵✍لب های انسان سالم باید یک زنگ باشد . هم اطراف لب ها با وسط آن و هم لب بالا با لب پایین و باید به رنگ سرخ باشد

 🔵✍به گفته ابوعلی سینا در صورت خشکی لب میتوانید با چرب کردن نافتان از خشکی لب جلو گیری کنید وترک لب را هم برطرف کنید.

📗در کتاب اکسیر اعضم جلد 2 صفحه 2 آمده است:

سوء مزاج های لب

🏵حار (گرمی): شکایت بیمار از سوزش لب + گرمی با لمس لب + راحت شدن با مصرف آب

🏵بارد (سرد): کبود شدن لب در هوای سرد + سردی لب در صبح و شب و یا بی حس شدن لب در این اوقات

🏵یابس (خشک): خشکی لب و ترک خوردن و جداشدن پوست نازک از لب

🏵رطب (تری): درشتی #لب ها و سستی و نرمی آن. 💋

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷