💖دکتر خیراندیش💖

✳️✍برای رفع تیرگی زانو و ارنج و زیر بغل👇

✳️ترکیبی از سدر بصورت ضماد(باکمی آب مخلوط کرده)روزی نیم ساعت هر سه روز یکبار تا 7 جلسه روی موضع تیره بگذارید.

✳️✍برای رفع تیرگی پوست زیر بغل:

مالیدن پودر زاج سفید در حمام به بدن بعد از خیس و مرطوب شدن بدن مفید است.و همچنین برای رفع بدبویی مقداری پودر زاج بعد از حمام به زیر بغل مالیده شود.

 🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷