#کرفس_کاهش_فشار_خون

 ☘مصرف آب کرفس به میزان یک لیوان در روز به مدت یک هفته به طور معنی‌داری در کاهش فشارخون تأثیرگذار است. 

 ☘ترکیبی به نام phthalide در #کرفس وجود دارد که با تأثیر بر عضلات اطراف شریان‌ها منجر به انبساط و گشادی #عروق و در نتیجه کاهش فشارخون می‌شود.

 ☘ این ترکیب همچنین منجر به کاهش هورمون‌های محرک و منقبض کننده عروق می‌شود.

 ☘ جالب اینجاست که با تمام این تأثیرات، مصرف کرفس باعث کاهش فشارخون به کمتر از میزان نرمال نمی‌گردد.

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4VIgYv8LI9eGA