✅در تمام صداع (سردرد)همراه با گرفتگی عضلات گردنی؛فشار ناحیه بین دوانگشت سبابه وشصت و ماساژ مداوم گردن لازم است.🤔

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ