خواص هلو👆👆

✅ملیّن و محرک معده است

✅برای مرطوب کردن مزاج سوداوی مفید می باشد

✅بدبویی دهان را برطرف می سازد

✅عطش را تسکین می دهد

✅برای رفع التهاب و خارش پوست مفید است✅

🆔 @BOALII_IR