🍋لیمو ترش می‌تواند منافذ پوست را باز کند و مانند یک لایه بردار ضعیف عمل کند. "ولی اگر شما مشکلات پوستی مانند خشکی پوست یا اگزما دارید لیمو ممکن است باعث اذیت شدن شما بشود."

 🆔 @foodnama 🍏