سکسکه را چگونه رفع کنیم  : هر کدام از اقلام زیر راهکار درمانی دارد :

نصف استکان تا یک استکان عرق نعنا با یک قاشق انار ترش یا شیرین .

نصف استکان عرق زیره سیاه با نصف استکان عرق بادرنجبویه .

مصرف یک استکان عرق سنبل الطیب .

کیسه فریزری را جلوی دهان گرفته و چند بار باد به داخل آن دمیده و سپس باد را به بینی به داخل بکشیم .

خوردن آب جرعه جرعه .

عطسه کردن با نزدیک کردن ادویه جات جلوی بینی و از راه دور نفس با بینی کشیدن . یا انفیه زدن .

ممنوعیت فلفل خوردن .

عرق شیرین بیان تا یک استکان ،، مشروط به اینکه سکسکه کننده فشار خون بالا نداشته باشد .