درمان #پیسی و #بهق در طب اسلامی

🔵سویق گندم و جو صبح ناشتا

 🔴درست کردن خورشتی از برگ چغندر و گوشت گاو

 🔵مویز رو شب تا صبح بخیسانین و بعد مالیده و اب مویز رو بخورین

 🔴برگ سنا و کشمش پلویی و هلیله سیاه و هلیله کابلی و هلیله زرد به نسبت مساوی اسیاب کرده و مخلوط صبح ۱۰ گرم و شب موقع خواب ۱۰ گرم

 🔵از ماش در غذا زیاد استفاده شود

 🔴ماش تازه و برگ ماش را له کرده و اب ان را بگیرید و روی مناطق درگیر بمالید

 😀ترکیب مساوی از خنا و نوره رو داخل حمام اماده کرده روی منطقه درگیر مالیده بعد چند دقیقه بشویید

🆔 @tebiranidatblogfadatcom 💢