معرفی داروی #صاف کننده #خون ایت ا... تبریزیان

شاید دارویی که بیشتر در درمان استفاده می‌شود، داروی صاف کننده خون است و فواید زیادی دارد مخصوصاً برطرف کردن جوش صورت و صاف و شفاف شدن پوست. از فواید این دارو درمان غلظت خون، برطرف کردن آلودگی خون، درمان انواع حساسیت، برای کبد مفید است و برای کودک هم مفید است و کک‌ومک و لک را درمان می‌کند. در روایات مفرداتی برای صاف کردن خون معرفی‌شده و ما آن‌ها را جمع کردیم و این دارو به دست آمد. این دارو شامل عناب دو واحد، کاسنی پنج واحد، برگ چغندر پنج واحد، تخم کاهو سه واحد، برگ کاهو سه واحد، ریشه ایرسا (زنبق) دو واحد، آلو خشک دو واحد، دانه انار خشک چهار واحد است. البته اگر دو واحد گل بنفشه هم اضافه شود خوب است. واحدها بر اساس وزن است.

 در روایت آمده: «فضل العناب على الفاکهة کفضلنا على الناس.»[1] یعنی «برتری عناب بر دیگر میوه‌ها مانند برتری ما بر مردم است.» اگر عناب با هسته آسیاب شود بهتر است.

 در روایت آمده: «فما من صباح إلا وتنزل علیها قطرة من الجنة»[2] یعنی «هرروز یک قطره از بهشت بر کاسنی می‌ریزد.» کاسنی را نباید شست و نباید تکان داد و به همان صورت باید مصرف نمود.

 در روایت آمده: «فانه ینبت على شاطئ الفردوس»[3] یعنی «برگ چغندر روی رود بهشت می‌روید.» برگ چغندر هم صاف کننده خون و هم خون‌ساز است.

 کاهو هم در روایات به‌عنوان صاف کننده خون معرفی‌شده، برگ آن را خشک‌کنید و به دارو اضافه کنید.

 این دارو بسته به‌شدت بیماری و نیاز یک ساعت قبل از شام یا قبل از نهار یا هردو، به‌اندازه یک قاشق مرباخوری باید مصرف شود. این دارو علاوه بر صاف کردن خون فشارخون را هم پایین می‌آورد و به‌مرورزمان می‌تواند فشارخون را درمان کند. این دارو باید به مقدار زیاد استفاده شود و با مصرف مداوم و به‌مرورزمان اثر خواهد کرد. تجربه نشان داده این دارو اگر با عسل مخلوط شود اثر کمتری دارد.

 امروزه عوامل آلوده‌کننده بسیار مانند هوا و غذای آلوده سبب آلودگی خون می‌شود، ازاین‌رو مصرف صافکننده خون برای همه مفید است.

 🆔 @tebiranidatblogfadatcom 💢