امام رضا علیه السلام می فرمایند:

 ✅ تخم مرغ و ماهی

 🔵 بپرهیزید ار اینکه تخم مرغ و ماهی را همزمان بخوری، چرا که هر گاه این دو با یکدیگر خورده شوند، قولنج، باد بواسیر و دندان درد می اورند.

🆔 @tebiran