🍏قبل از مصرف سیب آن را بو کنید/

 ◀️بو کردن سیب فشار خون را کاهش می دهد و اعصاب را آرام می کند

◀️مصرف سیب معده را شست و شو می دهد

 ➕✅ telegram.me/joinchat/A8Qmszv6XYazBsrEzwdqTQ