🔴مصرف تخم مرغ🍳به همراه ماهی🐟 بسیار مضر است و موجب ابتلا به قولنج، باد بواسیر ودندان درد زیاد است😱

@tebesonati15