ترشی معده نتیجه بلغمی شدن روده بزرگ و کوچک 

حضور نزله سرد در روده 

بازی با اب در بعضی افراد وسواس

 مصرف تغذیه سرد مثل روغن نباتی و بادمجان و سیب زمینی و گوشت گاو

 اختلال در هاضمه

 عدم پیاده روی

 غمبادها

 اختلال در عملکرد کلیه ها

 خواب زیاد بالاخص بعدازظهرها

 مصرف قرص اعصاب

و دهها علل دیگر منجمله اختلالات در مجاری ادراری

اکنون چه باید کرد 

اصلاح تغذیه 

پیاده روی 

مالش درمانی آسان با روغن زیتون از فم معده تا ناف و اطراف ناف

پرهیز از تغذیه سنگین 

دوری از پرخوری

بعد غذا تا یک استکان عرق شیرین بیان / فشارخون نباشد.

عسلاب خوردن .

دوری از دوغ و لبنیات .

دوری از پرتقال .

دوری از ترشی

اب سیب

گرده گل زنبورعسل 

دمنوش سنبل الطیب مثل چای .