🔴علائمی که نشان می‌دهد دیگر نباید موهایتان را رنگ کنید

🔺موهای خشک 

🔺موهای شکننده

🔺خارش سر

🔺ریزش شدید

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ