💟آیا میدانید🤔

✅نانهای تیره ارزش غذایی بالاتری نسبت به نان های سفید و روشن دارند.

نان های تیره(حاوی سبوس بیشتر)👍

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ