🈹آیا میدانید🤔

 🔴مصرف ته دیگ برای کسانی که مشکلات کبدی دارند مناسب نیست.

❌مخصوصا قسمتهای سوخته نان و ته دیگ را مصرف نکنید❌

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ