🔰 #درمــان_اورژانسـی_مـسمومیتـها

 ⚜✍ مسمومیت غذایی و دارویی مشکلی است که بسیار خطرناک است. که دربسیاری ازموارد منجربه فوت میگردد. پس همه باید در این مورد اطلاعات دقیقی داشته باشیم تا بتوانیم از جان خود و اطرافیان مراقبت نمود.

 ⭕️✍ برای درمان اورژانسی

بهترین راهکار حجامت عام است. مسمومیت از هرعاملی که باشد فرقی نمیکند بلافاصله بیمار را باید حجامت کرد.با حجامت بیمار را به وضعیت عادی برمی گردانید. 

 ⭕️✍ سپس با داروهای قی آور مثل ترکیب "یک استکان گلاب داغ+یک استکان آب ولرم+۲ قاشق غذاخوری نمک دریا" باعث میشویید که بیمار بالا بیاورد ومعده وکبدش از وجود عامل مسمومیت زا پاکسازی گردد.

 ⭕️✍ اگر مدت زیادی درحدود ۳ ساعت و بیشتر از مسمومیت گذشته باشد میتوان به بیمار داروی مسهل مثل "دمکرده ۲ قاشق غذاخوری گل سرخ + ۱ قاشق غذاخوری برگ سنا" را داد تا با کمک اسهال عامل مسمومیت از تن بیمار دفع گردد.

@tebesonati15