می خواهید چاق شوید ؟👇👇

مخلوط آناناس و موز بخورید

می خواهید لاغر شوید ؟👇👇

مخلوط هویج خام و کرفس بخورید...

✨💫@tebesonati15