خواص درمانی انگور

این میوه بهشتی :

 1-انگور خلط آور است و در سم زدایی بدن، بسیار موثر است.

2-انگوردر درمان امراض پوستی کاربرد دارد.

3-ملین است و در درمان یبوست کاربرد دارد.

4-التهاب مفاصل را از بین می برد.

5-در پیشگیری و کنترل سلولهای سرطانی، بسیار موثر است.

6-باکتری های مضر روده را، از بین می برد.

7-در درمان و پیشگیری از پروستات ،موثر است.

8-مدر است و به خاطر این خاصیت در سم زدایی بدن، بسیار موثر است.

9-انگورکلسترول خون را پایین می آورد.

10-در درمان چربی خون، نقش بسزایی دارد.

11-ورم و آب اضافی بدن را، دفع می کند.

12-دوست خوب قلب و کبد است.

13-قوای جنسی را، افزایش می دهد.

14-درد را کاهش می دهد.

15-یکی از بهترین تب بر های طبیعی در دوران سم زدایی بدن است.

16-در درمان سوزاک و سوزش ادرار، موثر است.

17-در درمان بواسیر ،کاربرد دارد.

@bohgy 💜 @bohgy 💜 @bohgy 💜