درمان عمومی #گرفتگی_صدا 🎶

1⃣ صبحانه یا سحری: 

شیر تازۀ گاو، کم چرب مخلوط با عسل گَوَن،

 2⃣ به همراه ناهار و شام و یا به همراه افطاری و سحری:

کاهو (بدون سُس)، و سبزی شاهتره

 3⃣ عصرانه یا قبل‌از شام یا بعد از شام:

انار شیرین، یا رُبّ انار شیرین طبیعی

4⃣ ناهار یا سحری: 

خورشت رانِ خروس (بدون پوست) که با روغن زیتون خوراکی درست شده باشد، خورشت سَردَست گوسفند که با روغن زیتون خوراکی درست شده باشد، یا خورشت ماش(بدون پوست) مخلوط با روغن بادام‌ شیرین طبیعی، یا پلو ماش (بدون پوست) مخلوط با روغن بادام شیرین طبیعی

 5⃣ در بین روز یا عصرانه یا بین افطار تا سحر: 

🔸 با لِعاب بِه دانه غرغره کنید و قورت دهید.

🔸 با لِعاب اِسفَرزه غرغره کنید و قورت دهید (درمان گلو درد و گرفتگی صدا)

 6⃣شب قبل از خواب:

 آب سیب رسیدۀ شیرین تازه مخلوط با عسل طبیعی گَوَن میل کنید.

برگرفته از فرمایشات حکیم جرجانی

@bohgy 💜 @bohgy 💜 @bohgy 💜