خواص پسته

🔹تقویت مغز و ذهن 

🔹تقویت نیروی جنسی

🔹تقویت معده

🔹تسکین سرفه

🔹مفید برا آرامش قلب وآرام کردن 

اعصاب🔹درمان اسهال معمولی و اسهال خونی

شبکه تندرستی🎖🍀

@tebesonati15