💊💊💊💊

🔴درمان اورژانسی خون دماغ🔴

🔵زکریای رازی🔵

 ✅✍زمانی که فردی دچار خون ریزی از بینی می شود که به اصطلاح خون دماغ گفته می شود، زکریای رازی در کتاب من لایحضر الطبیب، جهت بند آوردن خون، به عنوان درمان اورژانسی، موارد ذیل را توصیه می کند:👇

 ✅1⃣پایین دیافراگم همان سمتی از بدن که سوراخ بینی آن سمت دچار خونریزی شده است را بادکش بزرگ و زیاد نمایید. یعنی بادکش با لیوان یا ظرفی بزرگ و به تعداد سه الی چهار بار انجام گردد.

 ✅2⃣چکاندن آب خیلی یخ در سوراخ بینی

✅3⃣آشامیدن آب یخ

✅4⃣خوردن ماست ترش

✅5⃣نشستن در آب بسیار سرد

💟👈ضمناً در برخی منابع، استنشاق پودر پوست تخم مرغ نیز توصیه شده است.

 🔴تذکر :🔴

💟👈اگر فرد زیاد دچار خون دماغ می گردد، خوردن چیزهایی که باعث رکود و سردی بدن می شوند مانند عدس و سماق و چیزهای قابض و ترش مفید است.

 🔴درمان خون دماغ🔴

🔵دکتر حسین خیراندیش🔵

 🎾✍قرار دادن مقداری یخ بر روی سر موجب خشک شدن مجرای پشت حلق و قطع شدن خونریزی می شود.

🎾✍بوییدن کندر موجب خشک شدن مجرای پشت حلق می شود.

 🔴درمان خون دماغ🔴

🔵دکتر سید علی ابوالحبیب🔵

🎾✍پرسیاوشان 2.5گرم+ مردارسنگ 2.5گرم

💟👈مواد فوق را نرم کوبیده در یک چهارم استکان از مخلوط مساوی گلاب و سرکه حل کرده و با قطره‌ چکان در بینی بچکانید.

 🎾✍لازم به یادآوری است، در مورد بند آوردن خونریزی از بینی قبل از هرگونه اقدامی، ابتدا فشار خون😡بیمار را کنترل نموده یعنی در صورت بالا بودن، آن را اصلاح نموده و سپس داروی گیاهی منعقد کننده موضعی فوق را در بینی بچکانید ، به عبارت دیگر تا فشار خون کسی بالا بوده باشد خون ریزی از بینی او بند نخواهد آمد . 

 🔴درمان خون دماغ🔴

🔵دکتر محمد دریایی🔵

 🎾✍برای جلوگیری از خونریزی بینی که یک تکه پنبه را اغشته به اب لیمو کنید و در سوراخ بینی بگذارید،خونریزی بینی برطرف میشود.

 🔴درمان خون دماغ🔴

🔵دکتر محمد باقری🔵

 ✅1⃣تره را کوبیده، آب آن را داخل بینی بچکانید.

✅2⃣سماق را آنقدر بجوشانید تا غلیظ شود آن گاه با آب آن استنشاق کنید.