✅آیا_میدانید 🤔

💟کلسیم اضافه بدن شبهادرناخن جمع شده وساعات آغازین روزبه گردش خون برمیگردد،گرفتن ناخن درشب باعث ازبین رفتن کلسیم ذخیره میشود❌

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ