موی هر شخصی مزاجی داره!

 بعضی موی خشک دارنده بعضی چرب

بعضی موی صاف و بعضی موی فر 

بعضی موی لخت و بعضی مجعد 

درمان هر کدام متفاوت است

موی انسان شبیه به درختان است و شبیه درخت رویش نباتی دارد

قوه ای که باعث رویش مو میشود از قوای نباتی است این قوه که نفس نباتی است در کبد تولید میشود

😊پس👇

 1⃣ضعف در رشد مو به خاطر ضعف در کبد است ابتدا باید کبد رو اصلاح کرد

برای مرحله اول که ضعف کبد است کپسول کبد حکیم طاها با سکنجبین عسلی مصرف شود.

 2⃣در مرحله دوم مو نیاز به غذا دارد غذای همه سلول های بدن از طریق خون میباشد علت دوم نداشتن رشد مو کم خونی است .

باید کم خونی رو درمان کرد

در مرحله دوم از قاووت و شیر و شیره انگور استفاده شود کم خونی بر طرف میشود و غذای مو تامین میشود

3⃣در مرحله سوم نوع زمینی که درخت در ان هست مشکل دارد مثل این که درخت الو رو در شوره زار بکاریم

ابتدا باید جنس پوست رو درمان کرد تا مو رویش خوبی داشته باشد.

در مرحله سوم باید از روغن استفاده کرد 

اگر مزاج پوست گرم است از روغن های سرد و اگر سرد است از روغن های گرم

روغن فندق و بادام تلخ گرم هستن و مفید

روغن مورد هم خنک است.

 در مرحله چهارم مشکلات ژنتیکی است که قابل درمان نیست و اشخاص إرثی کچل هستن.

سفیدی مو 2 علت دارد

     🅰سودای سوخته. 🅱بلغم

 درمان

🍁روغن آمله و سیاهدانه مالشی

🍁دمنوش شلتوک برنج و لیموعمانی حداقل سه ماه تا ۶ ماه

🍁قرص اطریفل افتیمونی 

موهای خیلی چرب 

 معمولا به خاطر صفرای زیاده

قرص زهره و با آبلیمو موی سر را شستشو دهید.

 مو خوره دو علت داره

🅰سودا. صفرا🅱

از روغن بنفشه و کتیرا استفاده کنید.

خارش و جوش سر

از سدر و گل خطمی استفاده کنین

 👈هلیله سیاه 

اطریفل افتیمونی بهتره هلیله هم داخلش باشه

 @@bohgy 💜