1- انجیر

یکی از گیاهان و میوه جاتی که نتایج خوبی در درمان یبوست داشته..انجیر هست.. انجیر خشک شده رو مدتی در آب به اصطلاح بخیسانید..ومیل کنید.. خیلی زود نتایجش را میبینید.

2- آنغوزه:

بدلیل بوی نامطبوعی که گیاه دارد..قرص هائ ریزی به اندازه یک عدس تهیه شده..صبح و ظهر و شب میل شود.

 3-اسفرزه:

مقداری از دانه اونو شب خیسانده.. حدود 6-30 گرم... صبح ناشتا میل شود.

4-بارهنگ:

مخصوصا برای یبوست های کودکان و حتی شیرخواران یک قاشق چایخوری دانه بارهنگ را در یک استکان آب جوشانده با کمی شکر شیرین نموده صبح و ظهر و شب هر دفعه مقداری از آن به کودک شیر خوار می خورانند. 

5- بنفشه معطر:

مخصوصا برای اطفال خیسانده دانه بنفشه را به کودک بدهید.... ناشتا بخورد بهتر است.

6- ترنجبین:

برای بالغین و مخصوصا برای اطفال باید در آب جوش بریزید تا دانه های آن ذوب شود...سپس آنرا خیسانده تا خاک موجود در آن رسوب کند... ناشتا به کودک بدهید.

 7-روغن زیتون:

پس از هرغذا یک یا دوقاشق غذاخوری تناول شود.. برای کودکان هم مفید است.

 8- عناب:

باید در آب بحوشانید..وقتی نرم شد...فشار دهید تا هسته ها وتفاله های آن جدا شود

 نقل از فرمایشات استاد حکیم جرجانی

 @ @bohgy