#فشارخون پایین!

🅰 مصرف دمکرده مقداری زنجبیل+عسل روزی 1لیوان

🅱 مصرف غذاهایی که طبیعت گرم و تر دارند و خوردن مقویات قلب مثه 

🍀سیب درختی با پوست آن

🍀آب طلا

🍀دمنوش بادرنجبویه

 @bohgy 💜