🙆🏻 #زیبایی 

 👈روش هایی برای از بین بردن گودی زیر چشم :

 •خوردن آب

•گذاشتن حلقه های خیار

•گذاشتن چای کیسه ای سرد

•گذاشتن حلقه های سیب زمینی

•سرد کردن محیط زیر چشم با قاشق سرد

@tebesonati15