✅ مصرف آلو خشک بدون تیزابی با داشتن کلسیم بالا از پوکی استخوان در سنین بالا پیشگیری می کند.

@tebesonati15