🔴👈به هیچ وجه پیازی را که پوست کنده اید و مانده مصرف نکنید زیرا تمام میکروب ها رابه خود جذب کرده است😱

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ