سوال

 راهکارمقابله با افتاب وضماد روغنجات طبیعی با نگاهی به طب سنتی برای ضد آفتابی شدن پوست صورت وپوست بدن : 

 جواب

 ۱- تجویز روغن بادام شیرین با پایه بادام ( یعنی روغن فقط مربوط به خود بادام باشه )که حاوی ترکیبات صنعتی و شیمیایی نباشد و برای اشخاصی که طبع سرد دارند و یا روغن کنجد غیرکارخانه ای پیشنهاد می گردد.

 ۲- برای مزاج سرد فرد، خشک بودن ،‌ مرطوب بودن پوست و منافذ پوستی می توان داروهایی همچون روغن بنفشه ،‌ روغن میوه ی نسترن ، روغن کنجد و روغن بادام تلخ ( البته برای بعضی بادام تلخ همخوان با پوست نیست ) را برای بیمار تجویز کرد.

 / بعضی ازحکما طب سنتی برای حل این مشکل استفاده از ترکیبات طبیعی شامل روغن دانه تمشک، روغن دانه هویج، روغن سویا و یا روغن های دیگری چون روغن نارگیل و زیتون را توصیه می کنند./