▫️ #سرفه_های_شبانه:

 علل مختلفی دارد:

 🔻 اگر بخاطر سینوزیت است:

 - روغن بنفشه در بینی بچکانید، بخور اُکالیپتوس دهید.

 🔻 اگر بخاطر ترشّحات پشت حلق (نزله) است

 - صبحانه: شیر عسل، بین روز: آب شلغم عسل و شب: آب سیب عسل.

 🔻 اگر بخاطر ریفلاکس معده است:

 - سیب بعد از غذا، انار بعد از غذا بخورید سپس راه بروید.

 🔻 اگر بخاطر بیماریهای انسدادی ریه مانند COPD و ... و آسم است:

 - شیر عسل، آب هویج زرد (زردک) با عسل، جوشاندۀ برگ بارهنگ با عسل، دمکردۀ خوردانه با عسل.

 🔻 اگر بخاطر حساسیت‌ فصلی است: 

 - صبح: عسل یا شیر عسل و بعد از هر غذا سیب بخورید.

 🔻اگر بخاطر حسّاسیت نسبت به پروتئین ماست ‌و دوغ است:

 - شب ماست‌ و دوغ نخورند، بعد از غذا: سیب، شب قبل ‌از خواب: آب‌سیب با عسل بخورید.

 (استاد ضیایی)

🔻بخشی از سرفه های خشک و خشن را در تابستان با خوردن زردآلوی تازه و رسیده درمان کنید