🔴 درمان بد بویی #رحم :

  درمان بد بویی رحم از نظر علمای طب سنتی؛

 1⃣ شیاف واژینال پودر #گل #محمدی یا آبزن گل محمدی.

2⃣ روغن #زیتون ۱ واحد + آب بولاغ اوتی (علف چشمه) تازه ۲ واحد:

 آرام جوشانیده تا تنها روغن بماند سپس روغن را شب ها با سرنگ تزریق واژینال سازید به مدت ۳ تا ۵ شب و حتی المقدور در این زمان مجامعت نداشته باشید.

3⃣ دم نوش و خوردن بولاغ اوتی مثل چای

4⃣ شیاف واژینال روغن #گل_نرگس در غیر پریودی

5⃣ شست و شوی رحم با جوشانده. /////

منبع استاد مهربانی