📚📚سوال 

استاد ناف من همیشه ترشح و توام با بو و درد است راهکاری با داروی گیاهی بگویید 

جواب 

البته شما اگرسونوگرافی کامل شکم بدهید بهتراست و اگر ترش و سکسکه و اروغ ترش دارید راهکارزیر ارایه میشود البته شواهذ فوق میگوید شما عفونت در گوارش و دارای نفخ و شکم دهی ناشی از خلط بلغم دارید و باید تغذیه های سرد و تررا برای مدتی حذف کنید

۱- شما بعدازتغذیه افطار + بعدها ناهاروشام عرقهای زنیان و اویشن و بومادران و پونه و بابونه و فقط و فقط از هرکدام یک قاشق میل شود تا ۴۰ روز

 ۲- درداخل ناف روغن کرچک یا بادام شیرین نصف قاشق چایخوری بریزو برخلاف عقربه ساعت بمال تا ۱۴ روز