پرسش و پاسخ درباره درمان درد زمان قاعدگی 

💊💊🖍🖍

راهکار مطرح شده دریک گروه طب سنتی 

💠پوشیدن لباس زیرنخى

💠ورزش سبک و پیاده روى

💠عدم مصرف قهوه 

💠دوش آب گرم

💠تعویض زود به زودنوار بهداشتى

💠شستشوى منظم ازجلو به سمت مقعد

💠نوشیدن دم کرده بابونه یاگل گاوزبان براى کاهش درد

 جناب استاد این توصیه ها به روش طب سنتی درسته؟؟؟؟

بله توصیه فوق بخشی از آن تایید میشه

۱- اما ریشه درد درسنین ٬ بستگی به مزاج و غلبه خلط هرفرددارد 

۲- مجرد و متاهل راهکارش فرق دارد گاهی ریشه درعفونت است باید دمنوش خشک کن مثل( پونه و یا اویشن و زنیان و بابونه و... ) مصرف شود 

۳- گاهی ریشه درد قاعدگی ناشی از غلبه خلط بلغم و سودا است و یا موضوع خطرناک وسواسی برای شستشوی رحم بالاخص درزمان پریودی دارد که بادهای مهاجر تولید میشود. 

۳- گاهی ازعدم تحرک ورزش و پیاده روی دارد که اخلاط مزمن و نزله سرد درگوارش به سمت پایین تنه ریزش میکند

۴- گاهی اوقات ریشه در یائسگی و گرگرفتگی و یا غلبه خلط دم است

📚📚

پس نتیجه میگیریم شرح بالینی هرفرد باید جداگانه تجزیه و تحلیل درمانی شود